درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

بازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

بازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

بازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان با هیئت تجاری و وزرای کشور گرجستان اقای ویلاری  و همکاران،  گشایش همکاری های بیشتر بین دوکشور ایران و گرجستان در هتل استقلال تهران.

 

دکتر طاهره سلیمانی ریاست کمیسیون بازرگانی بازاریابی و حقوق تجارت و فناوری گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان در این نشست حضورداشتند و در طی مذاکرات قرار شد طی چند ماه آینده هیئت تجاری گرجستان برای ارتباط بیشتر به ایران سفر کنند تا این ارتباطات مستحکم تر شود به امید ایرانی آبادتر.

 

بازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان یکی از دستاوردهای مهم شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی یا ججاکو میباشد.

 

بازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستانبازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستانبازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستانبازار جهانی 🇮🇷🇬🇪 جلسه دوجانبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button