درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال 2023

تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال 2023

تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال 2023 موضوعی است که در سایت تخصصی شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی برای شما عزیزان در ادامه توضیح داده خواهد شد.

داده‌های سرویس گمرک فدرال روسیه نشان می دهد که تجارت خارجی این کشور در سال 2023 با کاهشی 16.24 درصدی از 847.8 میلیارد دلار در سال 2022 به 710.1 میلیارد دلار در دوره مورد بررسی کاهش یافت. کل صادرات این کشور با 28.3 درصد کاهش به 425.1 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 11.7 درصد افزایش به 285.1 میلیارد دلار بالغ گردیده است فلذا مازاد تجارت خارجی مثبت این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از 337.2 میلیارد دلار به 140 میلیارد کاهش یافت.

 

 

در ساختار صادرات، سهم محصولات معدنی از جمله محصولات بخش سوخت و انرژی با 4.9 درصد کاهش به 61.2 درصد ( 260.1 میلیارد دلار ) رسید. سهم فلزات و محصولات ساخته شده از آنها با 2.2 درصد افزایش به 14.1 درصد ( 60 میلیارد دلار ) رسید. سهم صادرات محصولات کشاورزی با 3.1 درصد افزایش به 10.1 درصد   ( 43.1 میلیارد دلار ) رسید. بیشترین واردات نیز شامل ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه است. سهم آنها با 5.1 درصد افزایش به 51.1 درصد ( 145.8 میلیارد دلار ) رسید. پس از آنها محصولات صنایع شیمیایی قرار دارند که سهم آنها با 2.8 درصد کاهش به 19.5 درصد (55.7 میلیارد دلار ) رسیده است. جایگاه سوم در واردات، محصولات کشاورزی است که سهم آن با کاهش 1.7 درصدی به 12.3 درصد ( 35.1 میلیارد دلار ) رسیده است.

همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، در سال 2023 نسبت به سال قبل تر از آن، فقط شاخص واردات روسیه، روندی افزایشی را تجربه کرده است.

 

 

الف ) اروپا :

بیشترین کاهش تجارت خارجی روسیه در سال گذشته به دلیل بحران اوکراین و اعمال تحریم های غرب بر علیه این کشور مربوط به میزان مراودات تجاری روسیه با اروپا است که در این سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تر از آن یک کاهش 53.99% را به ثبت رسانده است و مراودات تجاری فیمابین از 355.1 میلیارد دلار در سال 2022 به 163.4 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی رسید. در سال گذشته صادرات روسیه به کشورهای اروپایی با کاهش 68 درصدی از 265.6 میلیارد دلار در سال 2022 به 84.9 میلیارد دلار و واردات نیز با کاهش 12.3 درصدی از 89.5 میلیارد دلار به 78.5 میلیارد دلار رسید. سهم اروپا در تجارت خارجی این کشور در سال 2023 نسبت به 2022 به طرز چشمگیری تا حدود 50 درصد کاهش یافت و از 42 درصد به 23 درصد تنزل یافت.

 

 

ب ) آسیا :

در حالیکه تجارت خارجی روسیه با اروپا در سایه تحولات اوکراین شاهد کاهش چشمگیری بود، صادرات روسیه به کشورهای آسیایی با افزایش 5.6 درصدی به 306.6 میلیارد دلار رسید و واردات نیز با جهش 29.2 درصدی به 187.5 میلیارد دلار بالغ گردید  و هر دوی این شاخص ها در سال 2022 به ترتیب 290.4 و 145.2 میلیارد دلار بود. حجم کل مراودات روسیه با این قاره با 13.44 درصد از 435.6 به 494.1 میلیارد دلار در سال 2023 بالغ گردید.

داده‌های خدمات گمرکی روسیه نشان داد که وابستگی روسیه به تجارت با آسیا در سال 2023 به شدت افزایش یافت در حالی که تجارت این کشور با بازارهای اروپایی کاهش یافت در مقابل سهم آسیا از صادرات و واردات روسیه به ترتیب به 72 و 68 درصد افزایش یافت و بصورت کلی نیز سهم این قاره در تجارت خارجی روسیه از 52 درصد به 70 درصد افزایش یافت.

 

تجارت خارجی روسیه با آسیا در سال 2023

 

3 ) آمریکا :

کشورهای قاره آمریکا در جایگاه سوم شرکای تجاری روسیه در سال گذشته میلادی قرار دارند و داده‌های اعلام شده از سوی گمرک روسیه نشان می دهد که سهم کشورهای این قاره در تجارت خارجی این کشور از 4.41% در سال 2022 به 3.84% در سال گذشته میلادی کاهش داشته است. حجم مراودات تجاری فیمابین در سال 2023 نسبت به 2022 با کاهش حدود 10 میلیاردی باعث گردید که روابط فیمابین به میزان 27.15% کاهش داشته باشد و شاخص تجارت از 37.4 میلیارد دلار در سال 2023 به 27.2 میلیارد دلار تقلیل یابد. در هر دو شاخص صادرات روسیه به این قاره و واردات از این قاره، به ترتیب شاهد کاهش 40.4 و 11 درصدی بودیم. نکته حائز اهمیت اینکه تراز بازرگانی روسیه با این قاره در سال 2023 به میزان 2.8 میلیارد دلار منفی بوده است.

 

تجارت خارجی روسیه با آمریکا در سال 2023

 

4 ) آفریقا :

داده‌های اعلام شده از سوی گمرک روسیه، افزایش تجارت این کشور با کشورهای آفریقایی را نشان می دهد که بدین ترتیب حجم مراودات تجاری فیمابین در سال 2023 نسبت به 2022 با رشدی 36.99 درصدی از 17.9 میلیارد دلار در سال 2022 به 24.5 میلیارد دلار افزایش داشته است. صادرات 42.9 درصد و واردات 8.6 درصد افزایش یافته است. حجم کالای صادراتی در سال 2022 به میزان 14.8 و در سال 2023 نیز 21.2 میلیارد دلار اعلام گردید. در مقابل روسیه از کشورهای این قاره در سال 2022 در حدود 3.1 و در دوره مورد بررسی به میزان 3.4 میلیارد دلار کالا وارد کرد. سهم این قاره در تجارت خارجی روسیه از 2.11% به 3.45 % ارتقاء یافت.

 

تجارت خارجی روسیه با آفریقا در سال 2023

 

5 ) اقیانوسیه :

این قاره با سهمی 0.08 درصدی در سال 2022 و 0.02 درصدی در سال گذشته در رتبه آخر قرار گرفته است و با افتی 74.52 درصدی در تجارت با این کشور تنها به میزان 200 میلیون دلار در تجارت این کشور سهم داشته است که نسبت سال 2022 به میزان 500 میلیون دلار تنزل داشته است.

جدول تجارت خارجی روسیه با قاره‌های جهان در سال 2023

صادرات روسیه واردات روسیه جمع کل تجارت خارجی روسیه
2022 2023 درصد تغییرات 2022 2023 درصد تغییرات 2022 2023 درصد تغییرات
اروپا 265.6 84.9 68%- 89.5 78.5 12.3%- 355.1 163.4 53.99%-
آسیا 290.4 306.6 5.6 145.2 187.5 29.2 435.6 494.1 13.44%
آفریقا 14.8 21.2 42.9 3.1 3.4 8.6 17.9 24.5 36.99%
اقیانوسیه 0.3 0.0 97.5%- 0.4 0.2 58.2%- 0.7 0.2 74.52%-
آمریکا 20.5 12.2 40.4%- 16.8 15.0 11%- 37.4 27.2 27.15%-
جمع 592.5 425.1 28.3%- 255.3 285.1 11.7 847.8 710.1 16.24%-

 

سهم هر کشور در تجارت با روسیه

 

منبع:معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه

منبع دوم: گمرک فدراسیون روسیه

 

شما عزیزان میتوانید جهت هرگونه سوال یا مشاوره در مورد تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال 2023 با کارشناسان شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی یا شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button