درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

Post Grid Element

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

ادامه مطلب
جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

ادامه مطلب
هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

ادامه مطلب
جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

ادامه مطلب
هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

ادامه مطلب
جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

Call Now Button