درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

المان پست گرید

ادامه مطلب
هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

ادامه مطلب
جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

ادامه مطلب
دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

ادامه مطلب
هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

ادامه مطلب
جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

ادامه مطلب
دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

Call Now Button